• طلا ۱۸ 2,957,400 (0%) 0
  • سکه 38,000,000 (0%) 0
  • شاخص بورس 130,476.0 (0%) 0

امکانات جدید سایت دیتابورس

اطلاعات بازار بورس

شاخص کل
۱۳۰۴۷۶.۸۸
 
-۴۵۰.۷۸
شاخص صنعت
۱۱۹۵۲۲.۲۵
 
-۴۹۲.۵۴
50 شرکت برتر
۵۶۹۸.۷۸
 
-۲۰
30 شرکت بزرگ
۶۴۸۹.۶۵
 
-۴۸.۰۱
شاخص آزاد شناور
۱۳۹۰۹۲.۴۴
 
-۵۲۹.۱۷
شاخص بازار اول
۹۵۲۶۹.۵۸
 
-۴۳۴.۸۸
شاخص بازار دوم
۲۶۳۹۳۷.۴۱
 
-۴۰۷.۶۲

قیمت تسویه سکه

قیمت تسویه سکه های آتی پایان روز - 23 شهریور 1394
سکه آتی
قیمت
تغییرات
شهریور 94
9110413
 
6928
آبان 94
9107600
 
28041
دی 1394
9109848
 
38181
اسفند 94
9163636
 
50041
اردیبهشت 95
9269722
 
85289