• طلا ۱۸ 4,285,000 (0.49%) 21,000
  • سکه 47,700,000 (0.36%) 170,000
  • دلار 139,000 (0.41%) 570
  • شاخص بورس 217,435.0 (1.46%) 3,121.0

اطلاعات بازار بورس

شاخص کل
 
شاخص صنعت
 
50 شرکت برتر
 
30 شرکت بزرگ
 
شاخص آزاد شناور
 
شاخص بازار اول
 
شاخص بازار دوم
 

قیمت تسویه سکه

قیمت تسویه سکه های آتی پایان روز - 23 شهریور 1394
سکه آتی
قیمت
تغییرات
شهریور 94
9110413
 
6928
آبان 94
9107600
 
28041
دی 1394
9109848
 
38181
اسفند 94
9163636
 
50041
اردیبهشت 95
9269722
 
85289