• طلا ۱۸ 2,900,830 (0%) 30
  • سکه 36,760,000 (1.06%) 390,000
  • شاخص بورس 134,449.0 (2.22%) 2,914.0
کلاسیک
Classic
فیبوناچی
Fibonacci
وودی
Woodie
کاماریلا
Camarrila
مقاومت ششم
مقاومت پنجم
مقاومت چهارم
مقاومت سوم
مقاومت دوم
مقاومت اول
سطح پایه
حمایت اول
حمایت دوم
حمایت سوم
حمایت چهارم
حمایت پنجم
حمایت ششم

اطلاعات بازار بورس

شاخص کل
۱۳۴۴۴۹.۳۴
 
۲۹۱۳.۵۲
شاخص صنعت
۱۲۳۴۳۶.۰۵
 
۲۸۹۳.۸۶
50 شرکت برتر
۵۸۷۳.۲۳
 
۱۳۳.۸۸
30 شرکت بزرگ
۶۶۸۰.۳۵
 
۱۶۴.۱۵
شاخص آزاد شناور
۱۴۲۸۱۰.۹۷
 
۲۸۶۸.۲۷
شاخص بازار اول
۹۸۲۳۹.۴۹
 
۲۲۱۲.۱۸
شاخص بازار دوم
۲۷۱۶۴۲.۴
 
۵۴۸۹.۱۴

قیمت تسویه سکه

قیمت تسویه سکه های آتی پایان روز - 23 شهریور 1394
سکه آتی
قیمت
تغییرات
شهریور 94
9110413
 
6928
آبان 94
9107600
 
28041
دی 1394
9109848
 
38181
اسفند 94
9163636
 
50041
اردیبهشت 95
9269722
 
85289