• طلا ۱۸ 4,280,000 (0.61%) 26,000
  • سکه 47,510,000 (0.76%) 360,000
  • دلار 139,000 (0.41%) 570
  • شاخص بورس 217,480.0 (1.48%) 3,166.0
کلاسیک
Classic
فیبوناچی
Fibonacci
وودی
Woodie
کاماریلا
Camarrila
مقاومت ششم
مقاومت پنجم
مقاومت چهارم
مقاومت سوم
مقاومت دوم
مقاومت اول
سطح پایه
حمایت اول
حمایت دوم
حمایت سوم
حمایت چهارم
حمایت پنجم
حمایت ششم

اطلاعات بازار بورس

شاخص کل
 
شاخص صنعت
 
50 شرکت برتر
 
30 شرکت بزرگ
 
شاخص آزاد شناور
 
شاخص بازار اول
 
شاخص بازار دوم
 

قیمت تسویه سکه

قیمت تسویه سکه های آتی پایان روز - 23 شهریور 1394
سکه آتی
قیمت
تغییرات
شهریور 94
9110413
 
6928
آبان 94
9107600
 
28041
دی 1394
9109848
 
38181
اسفند 94
9163636
 
50041
اردیبهشت 95
9269722
 
85289