• طلا ۱۸ 4,548,000 (0%) 0
  • سکه 45,690,000 (0%) 0
  • دلار 127,010 (0%) 0
  • بورس 322,527.0 (0%) 0
  • بیت کوین 7390.8 (0.08%) 5.6

تقویم گزارشات اقتصادی

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۰۲ دسامبر ۲۰۱۹
01:00
AUD
شاخص تولیدی AIG (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی: 48.1
03:20
JPY
شاخص مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی: 7.1%
04:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: -8.1%
04:00
AUD
شاخص سود عملیاتی خالص شرکت (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 2.0%
واقعی: -0.8%
05:15
CNY
شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (نوامبر)
پیش بینی: 51.4
واقعی: 51.8
11:00
CHF
شاخص خرده فروشی (سالانه) (اکتبر)
پیش بینی:
واقعی: 0.7%
12:00
CHF
شاخص PMI بخش تولید و صنعت سوییس (نوامبر)
پیش بینی: 48.6
واقعی: 48.8
12:25
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (نوامبر)
پیش بینی: 43.8
واقعی: 44.1
12:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 46.6
واقعی: 46.9
13:00
GBP
گزارش PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 48.3
واقعی: 48.9
17:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagar
پیش بینی:
واقعی:
18:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 52.2
واقعی: 52.6
18:30
USD
گزارش اشتغال بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی: 46.6
18:30
USD
شاخص PMI بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی: 49.2
واقعی: 48.1
23:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی: -36.6K
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی: 470.9K
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی: 271.6K
23:00
USD
خالص قرارداد های آتی - خالص موقعیت های معاملاتی آتی سهام نزدک 100
پیش بینی:
واقعی: 33.3K
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی: -16.8K
23:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی: -45.4K
23:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی: -39.6K
23:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی: -61.4K
سه شنبه۰۳ دسامبر ۲۰۱۹
03:31
GBP
شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: -0.4%
واقعی: -4.9%
04:00
AUD
حساب جاری (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 6.1B
واقعی: 7.9B
07:00
AUD
تعیین نرخ بهره (دسامبر)
پیش بینی: 0.75%
واقعی: 0.75%
07:05
JPY
حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن
پیش بینی:
واقعی: -0.042%
08:00
AUD
بیانیه بانک رزرو استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
11:00
CHF
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: -0.1%
13:00
GBP
شاخص PMI بخش ساخت و ساز (نوامبر)
پیش بینی: 44.5
واقعی: 45.3
14:15
GBP
گزارش خزانه کمیته سیاست های پولی انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
18:50
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی: 0.5%
واقعی: -0.5%
21:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Coeure
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۰۴ دسامبر ۲۰۱۹
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی: -3.720M
04:00
AUD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.4%
04:00
AUD
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 1.7%
واقعی: 1.7%
04:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی: 50.4
واقعی: 50.3
05:15
CNY
شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) (نوامبر)
پیش بینی: 51.2
واقعی: 53.5
12:25
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (نوامبر)
پیش بینی: 51.3
واقعی: 51.7
12:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (نوامبر)
پیش بینی: 50.3
واقعی: 50.6
12:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی: 51.5
واقعی: 51.9
13:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی (نوامبر)
پیش بینی: 48.5
واقعی: 49.3
13:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی: 48.6
واقعی: 49.3
14:10
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی: -0.330%
16:45
USD
گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی - ADP (نوامبر)
پیش بینی: 140K
واقعی: 67K
17:00
CAD
شاخص بهره وری نیروی کار (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.8%
واقعی: 0.2%
18:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (نوامبر)
پیش بینی: 51.9
واقعی: 52.0
18:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی: 51.6
واقعی: 51.6
18:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Quarles
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص اشتغال بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی: 55.5
18:30
USD
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی: 54.5
واقعی: 53.9
18:30
CAD
بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی: 1.75%
واقعی: 1.75%
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -1.734M
واقعی: -4.856M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: -0.302M
پنجشنبه۰۵ دسامبر ۲۰۱۹
03:30
NZD
سخنرانی رئیس بانک رزرو نیوزیلند - Orr
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.0%
04:00
AUD
تراز تجاری (اکتبر)
پیش بینی: 6.100B
واقعی: 4.502B
05:00
JPY
سخنرانی عضو بانک مرکزی ژاپن - Harada
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: -0.4%
13:30
USD
جلسه اعضای اوپک
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
نشست وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.2%
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 1.2%
واقعی: 1.2%
13:30
EUR
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: -0.6%
16:15
CAD
سخنرانی عضو بانک مرکزی کانادا - Lane
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
صادرات
پیش بینی:
واقعی: 207.00B
17:00
USD
واردات
پیش بینی:
واقعی: 254.00B
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 215K
واقعی: 203K
17:00
USD
تراز تجاری (اکتبر)
پیش بینی: -48.70B
واقعی: -47.20B
17:00
CAD
تراز تجاری (اکتبر)
پیش بینی: -1.37B
واقعی: -1.08B
18:30
USD
شاخص سفارشات کارخانجات (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.3%
18:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Quarles
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
شاخص مدیران خرید Ivey (نوامبر)
پیش بینی: 53.8
واقعی: 60.0
( امروز ) جمعه۰۶ دسامبر ۲۰۱۹
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: -9.8%
واقعی: -11.5%
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (سالانه) (اکتبر)
پیش بینی: -3.0%
واقعی: -5.1%
10:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی آلمان (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
12:00
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (سالانه)
پیش بینی: 1.0%
واقعی:
12:00
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (سالانه) (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 3.0%
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا - NFP (نوامبر)
پیش بینی: 186K
واقعی:
17:00
USD
نرخ مشارکت نیروی کار (نوامبر)
پیش بینی: 63.3%
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی-خصوصی (نوامبر)
پیش بینی: 175K
واقعی:
17:00
USD
نرخ بیکاری (نوامبر)
پیش بینی: 3.6%
واقعی:
17:00
CAD
تغییرات اشتغال (نوامبر)
پیش بینی: 10.0K
واقعی:
17:00
CAD
نرخ بیکاری (نوامبر)
پیش بینی: 5.5%
واقعی:
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (دسامبر)
پیش بینی: 88.0
واقعی:
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (دسامبر)
پیش بینی: 97.0
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قرارداد های آتی - خالص موقعیت های معاملاتی آتی سهام نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
23:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
23:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۰۷ دسامبر ۲۰۱۹

نـرخ ارزهـا

ارز
قیمت فعلی
پایین ترین
بالاترین
 
دلار
127,010
(0%) 0
126,900
127,050
۱۴ آذر
یورو
139,560
(0%) 0
139,400
139,570
۱۴ آذر
پوند انگلیس
172,360
(0%) 0
170,160
172,830
۱۴ آذر
درهم امارات
35,940
(0%) 0
35,510
36,030
۱۴ آذر
لیر ترکیه
22,740
(0%) 0
22,540
22,870
۱۴ آذر

ارزهـای دیجیتــال

ارز
قیمت فعلی
پایین ترین
بالاترین
 
بیت کوین
7390.8
(0.08%) 5.6
7348.4
7441.7
۰۹:۲۷:۲۳
اتریوم
148.29
(0.14%) 0.21
147.73
148.92
۰۹:۲۷:۲۳
دش
50.68
(1.56%) 0.78
49.75
50.97
۰۹:۲۶:۲۳
ریپل
0.2209
(1.48%) 0.0033
0.22023
0.22578
۰۹:۲۷:۲۳
لایت کوین
44.348
(0.41%) 0.181
44.259
45.053
۰۹:۲۷:۲۳

قیمت سکه طلا

طلا
قیمت فعلی
پایین ترین
بالاترین
 
سکه امامی
45,690,000
(0%) 0
45,460,000
45,770,000
۱۴ آذر
سکه بهار آزادی
42,900,000
(0%) 0
42,900,000
42,900,000
۱۴ آذر
نیم سکه
23,880,000
(0%) 0
23,880,000
23,980,000
۱۴ آذر
ربع سکه
15,390,000
(0%) 0
15,390,000
15,490,000
۱۴ آذر
سکه گرمی
9,190,000
(0%) 0
9,110,000
9,190,000
۱۴ آذر