• طلا ۱۸ 4,049,000 (0%) 0
  • سکه 39,660,000 (0%) 0
  • دلار 114,020 (0%) 0
  • بورس 309,640.0 (0%) 0
  • بیت کوین 7983.6 (0%) 0

تقویم گزارشات اقتصادی

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۱۴ اکتبر ۲۰۱۹
تعطیلی
روز شکرگذاری کانادا - تعطیل عمومی
تعطیلی
روز سلامت و ورزش ژاپن - تعطیل عمومی
06:00
CNY
صادرات (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -3.0%
واقعی: -3.2%
06:00
CNY
واردات (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -5.2%
واقعی: -8.5%
06:30
CNY
تراز تجاری (USD) (سپتامبر)
پیش بینی: 33.30B
واقعی: 39.65B
10:45
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.4%
15:40
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Cunliffe
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۱۵ اکتبر ۲۰۱۹
04:00
AUD
گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes
پیش بینی:
واقعی:
04:00
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 2.9%
واقعی: 3.0%
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.7%
واقعی: 0.9%
05:00
CNY
شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -1.2%
واقعی: -1.2%
08:00
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: -1.2%
واقعی: -1.2%
08:00
JPY
شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.4%
10:00
CHF
شاخص بهای تولید کننده - PPI (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: -0.3%
11:55
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bullard
پیش بینی:
واقعی:
12:00
GBP
شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (اوت)
پیش بینی: 4.0%
واقعی: 3.8%
12:00
GBP
سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی انگلستان - Woods
پیش بینی:
واقعی:
12:00
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney
پیش بینی:
واقعی:
12:00
GBP
تغییرات مدعیان بیکاری (سپتامبر)
پیش بینی: 26.5K
واقعی: 21.1K
12:00
GBP
تغییرات اشتغال سه ماهه (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 23K
واقعی: -56K
12:00
GBP
نرخ بیکاری (اوت)
پیش بینی: 3.8%
واقعی: 3.9%
12:30
EUR
شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (اکتبر)
پیش بینی: -26.0
واقعی: -25.3
12:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (اکتبر)
پیش بینی: -27.0
واقعی: -22.8
12:30
CNY
خالص وام های اعطایی به مصرف کنندگان و صاحبان کسب و کار
پیش بینی: 1,350.0B
واقعی: 1,690.0B
12:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی (اکتبر)
پیش بینی: -33.0
واقعی: -23.5
16:00
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Vlieghe
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص تولیدی ایالت نیویورک (اکتبر)
پیش بینی: 1.00
واقعی: 4.00
16:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
18:00
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی: 1.8%
واقعی: 0.5%
20:15
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - George
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Daly
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۱۶ اکتبر ۲۰۱۹
01:15
NZD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.7%
01:15
NZD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 1.4%
واقعی: 1.5%
12:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 1.8%
واقعی: 1.7%
12:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.1%
12:00
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: -0.8%
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 1.0%
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.9%
واقعی: 0.8%
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.2%
12:30
EUR
تراز تجاری (اوت)
پیش بینی: 17.5B
واقعی: 14.7B
16:00
USD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: -0.1%
16:00
USD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: -0.3%
16:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 0.0%
16:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 1.9%
واقعی: 1.9%
16:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -0.2%
واقعی: -0.4%
16:00
CAD
اوراق بهادار خارجی خریداری شده (اوت)
پیش بینی:
واقعی: 4.99B
16:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص انبار شرکت ها (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.0%
17:30
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (اوت)
پیش بینی:
واقعی: -0.2%
20:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Weidmann
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
ارزیابی فدرال رزرو از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا - Beige Book
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Brainard
پیش بینی:
واقعی:
23:30
USD
خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (اوت)
پیش بینی: 74.3B
واقعی: -41.1B
پنجشنبه۱۷ اکتبر ۲۰۱۹
00:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی: 10.500M
01:40
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Debelle
پیش بینی:
واقعی:
02:00
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
تغییرات اشتغال (سپتامبر)
پیش بینی: 15.3K
واقعی: 14.7K
04:00
AUD
تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 26.2K
04:00
AUD
شاخص فصلی اطمینان کسب و کار NAB
پیش بینی:
واقعی: -2
04:00
AUD
نرخ بیکاری (سپتامبر)
پیش بینی: 5.3%
واقعی: 5.2%
12:00
GBP
ارزیابی بانک مرکزی انگلستان از وضعیت اعتباری
پیش بینی:
واقعی:
12:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: 0.2%
12:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 2.8%
واقعی: 3.0%
12:00
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 3.2%
واقعی: 3.1%
12:00
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.0%
13:30
EUR
نشست وزیران اقتصاد ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -6.0%
واقعی: -2.7%
16:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (سپتامبر)
پیش بینی: 1.340M
واقعی: 1.387M
16:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (سپتامبر)
پیش بینی: 1.320M
واقعی: 1.256M
16:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -8.6%
واقعی: -9.4%
16:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 212K
واقعی: 214K
16:00
USD
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (اکتبر)
پیش بینی: 7.3
واقعی: 5.6
16:00
USD
گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (اکتبر)
پیش بینی:
واقعی: 32.9
16:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.7%
واقعی: 0.8%
16:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: -0.4%
16:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: -0.14%
18:30
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: 2.878M
واقعی: 9.281M
18:30
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: 1.276M
21:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman
پیش بینی:
واقعی:
23:30
AUD
سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا - Lowe
پیش بینی:
واقعی:
23:50
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) جمعه۱۸ اکتبر ۲۰۱۹
03:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.3%
03:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی: 0.0%
05:30
CNY
شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 5.4%
واقعی: 5.4%
05:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: 1.5%
05:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 6.1%
واقعی: 6.0%
05:30
CNY
رشد اقتصادی چین از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی: 6.2%
05:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 5.0%
واقعی: 5.8%
05:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی - از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 5.6%
05:30
CNY
نرخ بیکاری
پیش بینی:
واقعی: 5.2%
05:30
CNY
کنفرانس اداره ملی آمار چین
پیش بینی:
واقعی:
13:30
USD
جلسه اعضای اوپک
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
نشست وزیران اقتصاد ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - George
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kaplan
پیش بینی:
واقعی:
18:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kashkari
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Clarida
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:15
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
تراز بودجه فدرال
پیش بینی:
واقعی:
23:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قرارداد های آتی - خالص موقعیت های معاملاتی آتی سهام نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
23:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
23:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۱۹ اکتبر ۲۰۱۹
00:40
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kaplan
پیش بینی:
واقعی:
00:45
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Cunliffe
پیش بینی:
واقعی:
01:30
USD
گزارش وزارت خزانه داری آمریکا
پیش بینی:
واقعی:

نـرخ ارزهـا

ارز
قیمت فعلی
پایین ترین
بالاترین
 
دلار
114,020
(0%) 0
113,890
114,040
۲۵ مهر
یورو
125,960
(0%) 0
125,890
126,040
۲۵ مهر
پوند انگلیس
148,690
(0%) 0
146,870
149,650
۲۵ مهر
درهم امارات
31,530
(0%) 0
31,500
31,590
۲۵ مهر
لیر ترکیه
19,610
(0%) 0
19,540
19,670
۲۵ مهر

ارزهـای دیجیتــال

ارز
قیمت فعلی
پایین ترین
بالاترین
 
بیت کوین
7983.6
(0%) 0
7947.1
8016.7
۲۵ مهر
اتریوم
173.81
(0%) 0
172.16
175.38
۲۵ مهر
دش
67.61
(0%) 0
67.27
68.12
۲۵ مهر
ریپل
0.28291
(0%) 0
0.28024
0.28568
۲۵ مهر
لایت کوین
52.184
(0%) 0
51.671
52.688
۲۵ مهر

قیمت سکه طلا

طلا
قیمت فعلی
پایین ترین
بالاترین
 
سکه امامی
39,660,000
(0%) 0
39,610,000
39,700,000
۲۵ مهر
سکه بهار آزادی
39,640,000
(0%) 0
39,450,000
39,790,000
۲۵ مهر
نیم سکه
20,260,000
(0%) 0
20,260,000
20,260,000
۲۵ مهر
ربع سکه
12,250,000
(0%) 0
12,250,000
12,250,000
۲۵ مهر
سکه گرمی
8,380,000
(0%) 0
8,380,000
8,380,000
۲۵ مهر